Skip to main content

Vi anställer 

Kvalitetsledning- och regulatorisk konsult till Medtechbyrån i Linköping

Vill du möjliggöra för förtag vars mål är att förbättra människors hälsa? Vill du vara länken som hjälper till att ta forskning från idé, via marknadsgodkännande, till produktion och såklart även bidra med praktisk och säker nytta för patienter och kunder?

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR

Välkommen till MedtechByrån


Vår process

Medicinteknisk reglering är vad vi är bra på. Vi skräddarsyr lösningar efter just er verksamhets eller produkts behov. Oavsett om ni vill introducera en ny medicinteknisk produkt eller vill bibehålla en befintlig, så har vi en lösning som passar er verksamhet.

Kartläggning
Vi kan hjälpa er att kartlägga de regulatoriska kraven på era produkter.

Strategi
Tillsammans identifierar vi vilka regulatoriska pusselbitar ni behöver för att nå marknaden eller upprätthålla ert marknadsgodkännande.

Extern resurs
Vi kan vara en extern resurs åt er verksamhet och vara en del av ert team.

Kommunikation
Vi för kommunikation med samtliga inblandade reglerande instanser så ni kan fokusera på er huvudsyssla.

De regulatoriska utmaningarna

Här identifierar vi några av de vanligast förekommande samarbeten vi har med våra kunder och som till stor del definierar MedtechByrån.

Regulatorisk Strategi

Vi kvalificierar och klassificerar era produkter för att identifiera vilka regelverk som gäller för dessa. Utifrån förutsättningarna tar vi fram en regulatorisk strategi som används för att nå marknadsgodkännande.

Marknadsgodkännande

Vi hjälper er ta fram teknisk dokumentation som underlag för marknadsgodkännande. Vi identifierar och kommunicerar med de inblandade myndigheterna för att säkra överensstämmelse med de väsentliga kraven.

Kvalitetssystem

Vi bygger, upprätthåller och utvecklar kvalitetssystem enligt ISO 13485. Tillsammans säkrar vi att era rutiner är i överensstämmelse med standarden.

Klinisk utvärdering och riskhantering

Vi utför och uppdaterar era kliniska utvärderingar i enlighet med det medicintekniska regelverket. Vi hjälper er att förbereda och anmäla kliniska studier. Vi hjälper er med riskhantering enligt ISO 14971.

Uppdatering mot MDR

Vi identiferar och hjälper er med att säkertsälla att era marknadsgodkända produkter fortsätter uppfylla kraven efter övergången mot MDR och IVDR.

En resurs för er

Vi kan vara en del av ert team och ansvara för det löpande QA/RA-arbetet. Vi kan även hjälpa till med projektledning, validering och verksamhetsutveckling.

Tillsammans lägger vi pusslet

Oavsett om det är en ny innovation eller en befintlig produkt så är vi den spetskompetens ni behöver inom medicinteknisk reglering. Det kan vara en punktinsats eller en helhetslösning. Tillsammans lägger vi pusselbitarna på plats. 

Slogan

Hör av er

Beskriv vad vi kan hjälpa er med.

Skicka ett meddelande

  MedtechByrån

Medtechbyrån startade 2014 och har sin verksamhet i Linköping.
Vi  brinner för innovationer, smarta idéer och nya utmaningar inom life science.
Genom att vara en extern kompetent resurs kan vi bidra med att ta er verksamhet framåt.

Linkedin  Följ oss på LinkedIn

Emma Gundersen

Vd, grundare, QA&RA konsult
Lång erfarenhet som projektledare och regulatoriskt ansvarig inom life science
M.Sc. Teknisk biologi

Mail: emma@medtechbyran.se
Phone: +46 (0)733 38 84 50

Augusta Broomé

QA&RA konsult
Specialist inom kvalitetsledningsystem och regulatorisk rådgivning
M.Sc. Biomedicin

 Mail: augusta@medtechbyran.se
Phone: +46 (0)703 47 67 64

Kontakta oss

Vi vill väldigt gärna höra vilka utmaningar ni står inför och hur ni tror vi kan hjälpa er.